ΕΥΦΥΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

H SYMBIOLABS, τεχνοβλαστός του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές για την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων στη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία.

H SYMBIOLABS εισάγει την Ευφυή Κυκλική Μετάβαση (Circular Intelligence), αξιοποιώντας τεχνολογίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Ιntelligence) και Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψηφιακές υπηρεσίες αναλυτικής δεδομένων και μηχανικής μάθησης για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας παραγωγικών μονάδων.

Εργαλεία έξυπνης λήψης αποφάσεων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης δράσεων Βιομηχανικής Συμβίωσης.

Μελέτες (data reports) για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Εργαλεία βελτιστοποίησης εφοδιαστικών αλυσίδων μεταφοράς αποβλήτων και παραπροϊόντων.

 
download_edited.png

​Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας της διαδικασίας άλεσης τσιμέντου με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων.

CASE STUDIES

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Adress_Purple.png
E-mail.png
Url.png
Phone.png
Twitter.png

SYMBIOLABS | Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, TK. 15125 

210 6856794 | info@symbiolabs.gr

© Symbiolabs 2019 | Design BOS